Kilka słów o nas

Głównym celem stowarzyszenia jest propagowanie idei liberalizmu gospodarczego, decentralizacji władzy publicznej oraz wolności osobistej człowieka. Stowarzyszenie wspiera i promuje przedsiębiorczość, wolny handel oraz swobodny przepływ kapitału, towarów i ludzi oraz zajmuje się szerzeniem wiedzy na temat ekonomii, historii, nauk społecznych oraz innych dyscyplin naukowych wspierających rozwój społeczny i obywatelski. Kreując dyskusje na temat reformy systemu gospodarczego kraju, ma na celu likwidację zbędnych przepisów oraz regulacji uniemożliwiających rozwój społeczny i gospodarczy obywateli. Poprzez współtworzenie i wspieranie programów oraz inicjatyw, dąży do reformy instytucji publicznych i zapewniających budowę Państwa Prawa oraz sprawiedliwych, sprawnych i efektywnych rządów. Niskie Składki promują idee pluralizmu tolerancji ze względu na poglądy polityczne oraz prowadzą działalność na rzecz praw człowieka, swobód obywatelskich oraz wolności słowa i wyrażanych poglądów. Działa na rzecz aktywizacji społecznej obywateli w zakresie ich udziału w życiu społeczno - gospodarczym oraz samokształcenia, poprzez promowanie i kształcenie nowych liderów opinii publicznej, społeczników, samorządowców i działaczy politycznych. Stowarzyszenie wspiera również inicjatywy związane z promocją postaw ekologicznych i ochrony środowiska. Jednym z ważniejszych celów stowarzyszenia jest też pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej na zasadach dobrowolności i subsydiarności oraz promocja postaw dobroczynnych.

Nasze Zbiórki

Poniżej znajdują się informacje o zrealizowanych przez nas projektach w ramach akcji #LudzkieDziałanie

Nasze działania

Stowarzyszenie Niskie Składki dąży do realizacji swoich celów przez organizowanie i współorganizowanie zebrań, spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń, debat oraz warsztatów naukowych, a także udział w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty. Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną i tworzy własne projekty informacyjno - edukacyjne, w tym publikacje elektroniczne o treści związanej z jego celami. Niskie Składki współpracują zarówno ze środkami masowego przekazu, jak i z innymi pokrewnymi ideowo organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Dzięki prowadzeniu zbiórek publicznych i organizowaniu lub współorganizowaniu akcji dobroczynnych, stowarzyszenie pomaga osobom potrzebującym oraz promuje charytatywność.

Nasz patron

Ludwig von Mises

Ludwig von Mises był najwybitniejszym obrońcą kapitalizmu i krytykiem socjalizmu w XX wieku, najważniejszym przedstawicielem austriackiej szkoły ekonomii, nauczycielem Hayeka, Rothbarda oraz wielu innych ekonomistów i naukowców. Przez całe dorosłe życie pisał i wykładał w wielu krajach. Jest autorem kilkudziesięciu książek i ponad 250 artykułów. Pierwsza dłuższa praca Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel (Teoria pieniądza i kredytu, 1912) przyniosła mu uznanie w całej Europie. W kolejnej znakomitej książce Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus (Socjalizm, 1922) Mises przewidział upadek socjalizmu. Po Anschlussie Austrii Mises wyjeżdża do Szwajcarii, gdzie publikuje Nationalökonomie: Theorie des Handelns und Wirtschaftens (1940). W 1940 roku przenosi się do USA. Tu ukazuje się Human Action (1949) – rozszerzona, angielska wersja Nationalökonomie. Human Action, czyli Ludzkie działanie – opus magnum Misesa – zostało przetłumaczone na większość języków europejskich.

Edukacja

Kiedy działający człowiek dobiera środki służące osiągnięciu celów, zawsze w pierwszej kolejnościsięga po teorię. U podstaw praktyki leży zawsze jakaś teoria. Dzięki edukacji możemy ją zdobyć i pchać świat ku lepszemu.

Działanie

Zdobywając teorię pozyskujemy wiedzę. Pozyskawszy wiedzę możemy posiąć mądrość. Posiadając odpowiednią mądrość możemy podjąć #ludzkieDziałanie.

40 000 zł
Nasz cel: 40 000 zł Cel zbiórki: "Ludzkie Działanie" w wersji audiobooka

Nasi Liderzy

Grupa młodych, ambitnych i kreatywnych ludzi. Urodzonych przywódców, specjalistów w social mediach oraz PR. To wysokiej klasy fachowcy zatrudnieni na umowę o dzieło. I nawet dostają jeść!

Nasi patrnerzy

Organizacje, które mają dla nas ogromne znaczenie. Razem z nimi chcecmy dzielić trudny i znoje w budowaniu prawdziwie wolnościwego świata